مدلسازی اطلاعات ساخت (Building Information Modeling یا BIM) از آخرین و مطرح‌ترین دستاوردهای تکنولوژی‌های نوین مبتنی بر فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در جهان است که توانسته است مدیریت پروژه‌ها و زیرساخت‌ها را در صنعت ساخت و ساز متحول سازد. در این میان اما، BIM دارای جزئیات و پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی زیادی است و استفاده کارآمد از آن در مدیریت پروژه‌ها نیازمند دانش و تجربه کافی است. دفتر مدیریت پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساخت شریف با مجهز شدن به آخرین یافته‌های علم و تکنولوژی در این حوزه و با اتکاء به تجارب و آموخته‌های پژوهشگران و کارشناسان خبره به طور فعال در بخش‌های مشاوره، راهبری و مدیریت پروژه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی مبتنی بر BIM سرآمد بوده است و توانسته است پیشرفت‌ها و موفقیت‌های ارزنده‌ای را در این زمینه برای کشور ارمغان آورد. برخی از تجارب قبلی ارائه خدمات اجرا و مشاوره مدیریت پروژه مبتنی بر BIM توسط PMBIM عبارت است از:

  • راهبری پیاده‌سازی BIM در متروی تهران-اسلامشهر، به کارفرمایی شهرداری اسلامشهر
  • مدیر طرح طراحی و ساخت شهرک فن‌آوری جراح تهرانی مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی موقوفه جراح تهرانی
  • مجری و مشاور مدیریت پروژه بیمارستان عمیدیه مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM به کارفرمایی شرکت پیشگامان توسعه ماندگار