برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور گسترش مبانی و مفاهیم علمی-کاربردی مطرح در مدیریت پروژه‌های عمرانی و مدلسازی اطلاعات ساخت در صنعت ساخت و ساز کشور یکی از فعالیت‌های مهمی است که در PMBIM دنبال می‌شود. PMBIM با اتصال به بنده دانشگاه صنعتی شریف به مجموعه‌ای از برجسته‌ترین اساتید حوزه‌های مختلف مطرح در صنعت ساخت و ساز دسترسی دارد. در برگزاری دوره‌های آموزشی، PMBIM همکاری نزدیک با مدیریت آموزش‌های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف دارد و دوره‌های آموزشی خود را تحت نظارت این مدیریت دانشگاه برگزار می‌نماید و برای شرکت‌ کنندگان در این دوره‌های آموزشی مدرک آموزش‌های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف صادر می‌شود. با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی تحت مدیریت آموزش‌های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف، PMBIM امکان دسترسی به مجموعه امکانات آموزشی دانشگاه صنعتی شریف و زیرساخت‌های مجازی قوی مورد استفاده در این دانشگاه را نیز دارد. البته، در صورت تمایل متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در محل سازمان‌ها و شرکت‌های متبوع، این امکان نیز وجود دارد. یکی از اهداف PMBIM آشنا ساختن مدیران و کارشناسان فعال در صنعت ساخت و ساز با آخرین دستاوردهای مطرح در مدیریت پروژه‌های عمرانی و مدلسازی اطلاعات ساخت است. به همین منظور PMBIM همواره در طراحی دوره‌های خود سعی می‌کند که علاوه بر مبانی و مفاهیم اصلی مطرح در حوزه‌ای که آموزش داده می‌شود، آخرین دستاوردهای این حوزه نیز ارائه شود. با توجه به فعالیت PMBIM در ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت، معمولا در روند برگزاری دوره‌های آموزشی مثال‌های عملی تجربه شده توسط همکاران PMBIM نیز ارائه می‌شود تا شرکت‌ کنندگان در دوره‌های آموزشی بهتر با مسائل علمی مطرح شده آشنا شوند.

به صورت عمومی PMBIM امکان برگزاری دوره‌های آموزشی را در حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت مطابق با درخواست متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی دارد. اما، در حال حاضر دوره‌های آموزشی ذیل به صورت اختصاصی توسط همکاران PMBIM تهیه شده است. به مرور، زمان‌های ارائه این دوره‌های آموزشی از طریق وبسایت رسمی PMBIM و مدیریت آموزش‌های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

دوره‌های آموزشی