دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

رویکردی نوین به مدیریت پروژه‌های عمرانی مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) و سایر تکنولوژی‌های نوین مطرح


حوزه فعالیت دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM) تهیه استانداردها، الگوها و ابزارهای کاربردی، آموزش و ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت می‌باشد. رویکرد PMBIM برای مدیریت کارآمد پروژه‌های عمرانی، پرکردن خلاء‌های موجود در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور و ایجاد زیرساخت‌های بومی مورد نیاز با تکیه بر توان علمی و تخصصی پژوهشگران نخبه این حوزه در کشور است.

محصولات ویژه

خدمات دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

استقرار دفتر PMO

استقرار دفتر PMO

استقرار و خدمات دفتر مدیریت پروژه و کنترل پروژه

مدیریت پروژه مبتنی بر BIM

مدیریت پروژه مبتنی بر BIM

تهیه برنامه استراتژیک BIM در سازمان‌ها

پیاده سازی BIM در سازمان‌ها

فهرست
طرح ویژه‌ی مدل رایگان واقعیت افزوده (AR) برای تولید کنندگان ایرانی (به مدت محدود)لینک ثبت نام
+