پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در پروژه‌های عمرانی دارای پیچیدگی‌های مختلف فنی و اجرایی است. از سوی دیگر داشتن برنامه استراتژیک مدون یکی از شروط اصلی موفقیت پیاده‌سازی BIM در پروژه‌های عمرانیِ سازمان‌های پروژه محور می‌باشد. PMBIM به عنوان پیشروترین تیم مدیریت تهیه برنامه استراتژیک BIM در سازمان‌های کشور موفق به تهیه و انتشار سند چشم‌انداز و برنامه استراتژیک BIM برای استان تهران و سند استراتژیک به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گردیده است. همچنین، در چند سال اخیر PMBIM توانسته است که با موفقیت سند برنامه استراتژیک BIM را برای 7 سازمان بزرگ متولی و مجری پروژه‌های عمرانی در کشور شامل:

  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
  • سازمان آب منطقه‌ای استان تهران
  • سازمان آب و فاضلاب استان تهران
  • سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران
  • شهرداری اسلامشهر
  • اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
  • اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان تهران

تهیه نماید.

تجارب با ارزش PMBIM در تهیه برنامه استراتژیک پیاده‌سازی BIM در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف سبب شده است که PMBIM بتواند خود را به عنوان پیشرو و متولی این مهم در کشور مطرح نماید و برای اولین بار اقدام به تهیه سند بومی “مدل شریف برای ارزیابی سطح آمادگی سازمانی جهت پیاده‌ سازی  در کشور نماید. این سند به عنوان یک محصول دیجیتال با همکاری شرکت خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف (دکتر کلیم) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و مجوز انتشار دریافت کرده است.  با استفاده از مدل و الگوهای کاربردی بومی تهیه شده در این سند، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف متولی و مجری پروژه‌های عمرانی، شامل کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران، می‌توانند به صورت گام به گام و ساختارمند اقدام به ارزیابی میزان آمادگی خود برای پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های عمرانی خود نمایند و فعالیت‌های مورد نیاز برای کسب آمادگی‌های لازم برای پیاده‌سازی BIM در سازمان خود را شناسایی کنند. البته، مدیران و صاحبان این شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که با وجود در دسترس بودن مدل و الگوی کاربردی بومی پیاده‌سازی BIM، همیشه و در همه حال می‌توانند بر روی کمک و ارائه خدمات مشاوره PMBIM در مراحل مختلف ارزیابی آمادگی سازمان و تهیه برنامه استراتژیک BIM حساب کنند.