انجام مطالعات امکان‌سنجی اولین و یکی از مهمترین مراحل اجرای پروژه‌های عمرانی است. بسیار مهم است که کارفرمایان قبل از هر گونه اقدام عملی و صرف هزینه‌های گزاف برای طراحی و ساخت پروژه‌های عمرانی آگاهی لازم را از ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و مالی پروژه بدست آورند و نسبت به توجیه پذیر بودن انجام پروژه اطمینان حاصل نمایند. متاسفانه هنوز در کشور شاهد اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی هستیم که با صرف هزینه‌های بسیار زیاد اجرا می‌شوند و به دلیل عدم انجام یا انجام غیر اصولی مطالعات امکان‌سنجی، صاحبان پروژه‌ها با عدم توجیه پروژه و ضرر و زیان فراوان روبرو می‌گردند. در این میان PMBIM با داشتن تجربیات ارزنده و موفق قبلی در زمینه انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی و صنعتی آمادگی کامل دارد که با انجام مطالعات اصولی و دقیق امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی و صنعتی سرمایه‌گذاران و متولیان این پروژه‌ها را در این زمینه یاری رساند.