خدمات اموزشی دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

آموزش و پیاده‌سازی BIM همراه با مدیریت پروژه مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت


حوزه فعالیت دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای از طریق ارائه راهنما و استاندارد، آموزش‌های تخصصی، مشاوره، ارائه خدمات فنی در حوزه مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت می‌باشد. خدمات ما قابل ارائه در بستر آنلاین و فیزیکی خواهد بود.

خدمات آموزشی دفتر مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساخت شریف (PMBIM)

آموزش مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه

آموزش میدیریت پروژه مبتنی بر BIM

آموزش میدیریت پروژه مبتنی بر BIM

آموزش حضوری (خصوصی و گروهی)، برگزاری وبینار و تامین نیروی انسانی متخصص

آموزش های BIM

آموزش های BIM

پیاده سازی BIM در سازمان ها

فهرست
طرح ویژه‌ی مدل رایگان واقعیت افزوده (AR) برای تولید کنندگان ایرانی (به مدت محدود)لینک ثبت نام
+